Photography portfolio

Atelier

 

GreenVille H-H

Lab2fab cleantech bedrijfshal

#2016# HOUTHALEN-HELCHTEREN #PROJECTEN

Lab2fab is een cleantech bedrijfsgebouw dat wordt opgericht door GreenVille nv, ten behoeve van startende ondernemingen in de Cleantechsector, en dit aansluitend bij de activiteiten die GreenVille uitoefent in het aanliggende oude mijngebouw.

a-tract architecture won samen met Houben NV de “Design & Build”-wedstrijd die er aan vooraf ging

Kantoor

Het LAB2FAB-gebouw dient zich letterlijk tussen de hoofdzetel van de mijn en het bestaande TIKB-gebouw - beide historisch waardevolle gebouwen - in te voegen. Het overnemen van een architectuurtaal van het ene of het andere was in onze visie geen optie; eerder willen we een volume en verschijningsvorm creëren dat geen beiden geweld aandoet, een volume dat bindend wil zijn, zowel letterlijk, in de ruimtelijke zin, als symbolisch in de materialisatie; de zwart-verkoolde houten gevelplanken die de allesomvattende huid vormen van een hoekig, vrij amorf, eenvoudig volume, verwijzen naar de voormalige steenkoolwinning en de uiteindelijke ontstaansreden van de beide historische gebouwen.

Het gebouw diende, de visie van GreenVille indachtig, innovatief en pionierend te zijn op duurzaamheid. Behalve de inspanningen in doorgedreven isolatie, in hernieuwbare technieken, … is er grote aandacht besteed aan “veranderingsgericht bouwen”; het gebouw zal door OVAM in een optimalisatietraject gescreend worden als één van de pilootprojecten waarin het Industrieel-Flexibel-Demontabel bouwen in de praktijk geëvalueerd wordt; De levenscyclusanalyse van het materiaalgebruik verdiende om diezelfde reden zeer veel aandacht.

A-TRACT ARCHITECTURE

 

Cultuur