Photography portfolio

Haagdoornheide

Wandeling - Ter Haagdoornheide - Kelchterhoef - Hengelhoef

Natuurpunt_Haagdoornheide

De Teut en Ten Haagdoornheide: grootste heidegebied van Midden-Limburg in ontwikkeling

Ten Haagdoornheide vormt samen met de Teut in Zonhoven één van de meest waardevolle heidelandschappen in Limburg. Om de heide in strand te houden, wordt ze begraasd door schappen (in totaal wel zo’n 350 !). Een deel van de kudde trekt rond onder begeleiding van twee herders met hun herdershonden. Het andere deel blijft ter plekke en graast binnen en raster. Een andere manier om heide te onderheide is ‘plaggen’. Hierbij wordt de bovenste bodemlaag zodat er nieuwe jonge heideplantjes kunnen groeien.

Vroeger deed men dit met de schop en werd het plagsel vermengd met op de akkers gespreid. Nu ‘plagt’ men met de machines. Dankzij de begrazing en de moderne manieren van heidebeheer, voelen heel wat dieren thuis op deze heide, zoals de gladde slang, de boomleeuwerik en de tapuit… Het sterrenplekje bevindt zich aan een landduin, die deel uitmaakt van een duinengordel aan de rand van het Kempisch Plateau. Het is met zijn 87 m het hoogste van het natuurgebied.
 

Natuur