Photography portfolio

La Baracca Lindeman

Beste Leden, Beste Sympathisanten, goede vrienden,.

Zoals u vernomen heeft is er op 24 augustus 2016 een zwaar aardverschuiving, Terremoto geweest   in de drie regio’s van het centrum van Italië   Umbrië , Marche, en Lazio   er vielen bijna  300 doden onder hun ook kinderen , de mensen hebben  geen dak meer boven hun hoofd  zij zijn alles kwijt. Daarom organiseert ARULEF, AMCLI, vzw La Baracca, een benefit avond voor de getroffen gebieden  met als slogan een Hart voor Italië.

In bijlage Vindt u meer informatie.

Wij kijken naar een grote aanwezigheid ten teken van solidariteit met onze medebroeders en zusters in de getroffen gebieden. Voor diegenen die niet aanwezig kunnen zijn ,en willen deze mensen steunen  kunnen hun bijdrage storten op het volgende rekeningnummer BE32 0689 3023 7202 op naam van Comites.

Mvg Tony

La Baracca Lindeman

Opbrengst Feest van A.R.U.L.E.F. gaat naar de door aardbeving getroffen gebieden

Beste leden, beste sympathisanten, goede vrienden,

Zoals u vernomen hebt, vindt er op 01 oktober vanaf 19.00 uur in Ontmoetingscentrum “La Baracca” – Populierenstraat 4, 3550 Zolder (Wijk Lindeman) ons ARULEF-feest plaats. U bent hier allen en van ganser harte op uitgenodigd. Wij bieden u een prachtige Umbrië-avond aan met fantastische ingrediënten: “Prodotto artigianale dell’Umbria”. De samenstelling van onze menukaart blijft zonder enige twijfel de aantrekkingskracht van deze avond.

Dames en Heren,

Wij moeten u niet overtuigen dat u nog meer dan anders verwacht wordt op ons feest. De opbrengst van onze Umbria-avond gaat integraal naar de door aardbeving getroffen gebieden in Italië. Umbrië, Marche en Abruzzo zijn hierbij niet gespaard gebleven. Bijna 300 doden, vele gewonden en een onmenselijke vernieling heeft de “TERREMOTO” achtergelaten.

Wij leven oprecht en met diepe gevoelens van medeleven mee met onze getroffen medebroeders en zusters in Italië.
Wij hopen u te mogen ontmoeten op 01 oktober 2016 om 19.00 uur in La Baracca en kijken uit naar een grote aanwezigheid ten teken van solidariteit met onze medebroeders en zusters in de getroffen gebieden.

Dank en groeten,
Namens het bestuur,

Voor meer inlichtingen: Tony Ventura, 0475/596420, Tamara Ventura, 0468/131409,
La Baracca, Pino Falsone 0479/594032, François Didden 0479/690277
La Bottega di Dora, Midio 0495/745562
 

Evenementen