Photography portfolio

Achelse-Kluis

Achelse-Kluis

Achelse-Kluis

SINT  BENETETUSABDIJ  -  ACHELSE  KLUIS

DE ACHELSE KLUIS, GRENSKAPEL EN EREMIETENSTICHTING SINDS  1650, WERD OP 21 MAART 1846 BETROKKEN DOOR CITERCIENSER MONNIKEN (TRAPPISTEN)
AFKOMSTIG VAN WESTMALLE (BELGIE);

DE REGEL VAN BENEDICTUS, +547, IS DE GRONDSLAG VAN HET CITERCIENER LEVEN: EEN SAMENGAAN HOUD - GEBED, STUDIE EN ARBEID TOT
LEVENSONDERHOUD - GETUIGENIS VAN EVANGELISCH LEVEN IN DIENST VAN GOD EN VAN DE MENSEN;

LITURGISCHE GEBEDSUREN IN DE ABDIJKERK:

HOOGMIS   ZON 10;45   ZAT 11.00   WEEK 17.30   COMPLETEN 20.30

DE ACHELSE KLUIS, PLAATS VAN STILTE EN BEZINNING VOOR MONNIKEN EN GASTEN IS NIET VOOR BEZICHTIGING GEOPEND.

Achelse-Kluis

Achelse-Kluis
 

Evenementen