Photography portfolio

Bewel

MISSIE

Bewel heeft als doel:
Kwalitatieve tewerkstelling te creëren voor personen met arbeidshandicap,

 • vanuit het maatschappijgerichte visie,
 • door het leveren ven kwaliteitsvolle producten en diensten,
 • via een aangepaste, efficiënte, klantvriendelijke en milieu bewuste organisatie,
 • met de inzet van bekwaam personeel,
 • in een aangename en motiverende arbeidsorganisatie,
 • met de ingesteldheid dat elke bijdrage kan leiden tot leren en verbeteren,
 • binnen de beschikbaar gestelde en gegenereerde financiële middelen.

VISIE

Bewel beoogt in de provincie Limburg een waardevol en groeiend tewerkstellingsaanbod te blijven bieden voor personen met en arbeidshandicap met bijzondere aandacht voor personen met die over zeer beperkt arbeidsmogelijkheden beschikken.

De tewerkstelling is gebaseerd op arbeid op maat en op de mogelijkheden van iedere individuele werknemer. Het is de bedoeling om gedurende het arbeidsproces te werken aan verdere competentieontwikkeling met  -waar  mogelijk-  als uiteindelijk doel een begeleide doorstroming naar het normale economische arbeidscircuit.

Bewel stemt zich af en anticipeert op actuele en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en zienswijzen inzake:

 • arbeidsorganisatie,
 • de zorg voor een gezond leefmilieu,
 • het produceren van veilige en consumentvriendelijke producten.

Bewel engageert zich om de betrokkenheid en competentie van omkaderingspersoneel* en doelgroepwerknemers te bevorderen.

 

(*) Medewerkers met een valide functie

bewel
 

Sector Beschutte Werkplaatsen

In Vlaanderen zijn 67 beschutte werkplaatsen actief. Ze zijn ondergebracht in 54 rechtspersonen. Op 31 december 2011 stelden deze organisaties 20.279 mensen tewerk. 16.563 van deze werknemers zijn personen met een arbeidshandicap.

1 vzw, 10 werkplaatsen

De vzw Bewel groepeert 10 beschutte werkplaatsen in Limburg. Het beheer en de coördinatie van deze werkplaatsen gebeurt vanuit de hoofdzetel in Diepenbeek.

De beschutte werkplaatsen worden erkend door het Vlaams
Subsidie-agentschap voor Werk en Sociale economie.

Werkplaatsen die geografisch kort bij elkaar gelegen zijn ontvangen hetzelfde erkenningsnummer.

Structuur

Bewel beschikt over 8 erkenningen als beschutte werkplaats:

BW 33 Bewel Hasselt en Bewel Diepenbeek

BW 56 Bewel Heusden-Zolder

BW 77 Bewel Neerpelt

BW 99 Bewel Tongeren

BW 110 Bewel Genk en Bewel Opglabbeek

BW 112 Bewel Maaseik

BW 135 Bewel Sint-Truiden

BW 201 Bewel Tessenderlo
 

De toegekende capaciteit door het Vlaams Subsitie-agentschap voor Werk en Sociale economie bedroeg op 31/12/2012: 1.344 FTE.

De hoofdzetel bevindt zich in Diepenbeek waar eveneens de centrale diensten gevestigd zijn.

Er werden zeven directies centraal uitgebouwd voor alle werkplaatsen:

 • commercieel
 • facilitair
 • financieel
 • informatica
 • kwaliteit
 • personeel
 • productie

De algemeen directeur vormt samen met de afdelingsdirecteuren het managementteam zij vergaderen werkelijks.

Werkplaatsen

 • de werkleider:
  elke werkplaats staat onder leiding van een werkleider.
 • de adjunct-werkleider:
  in een aantal werkplaatsen heeft de werkleider ondersteuning van één of meerdere adjuncten(en).
 • de monitoren:
  elk werkplaats heeft verschillende afdelingen. Deze worden aangestuurd door één of meer monitoren en/of monitrices. Zij leiden de activiteiten op de werkvloer in goede banen.
 • de hulpmonitoren:
  zij staan de monitoren en/of monitrices bij in teken.

Provinciale Federatie Van Beschutte Werkplaatsen Limburg

De 8 Limburgse beschutte werkplaatsen vormen samen de provinciale federatie van Beschutte Werkplaatsen Limburg. Deze wordt voorgezeten door dhr. Marc Martens – voorzitter.

Lid van Amfion VZW

Bewel is lid van de vzw Amfion: de koepel-vzw van de en de beschutte werkplaatsen.

Dhr. Eric Bonneu. – algemeen directeur – en Dhr. Martens M. – voorzitter – zijn respectievelijk bestuurden en plaatsvervangend bestuurder van Amfion.
 

Evenementen