Photography portfolio

Bovy

 

Bovy

Domein Bovy

De Bolderbergse Winning, in manuscripten ook “Laethof” genoemd, werd in 1954 door de graven van Loon geschonken aan de Norbertijnen van Averbode. Het bijhorend landgoed bestond toen uit 27 percelen, waarvan volgende benamingen nog in geschriften voorkomen:  broederspad, berberhofke, nieuwen beemd, langenhof, peerdenstalhof, ossenbroek, ooievaarshof, berghof. De Franse Revolutie (1792-1729) bracht een nieuw regime voor de kerk- en abdijgoederen. Herckenrode en Averbode werden staateigendom. Andere soortgelijke goederen werden verbeurd verklaard of openbaar verkocht. Zo gebeurde het ook met Bolderbergse Winning. Het domein werd op 23 prairial jaar 5 van de republiek 11 juni 1797, opgekocht door een zekere Paul Hermans van Heusden: de volgende eigenaar was Lambert Jacobs. De heer Jozef Bovy huwde op 21 oktober 1835 Julia-Johanna Jacobs, dochter van voornoemde Lambert Jacobs en kwam zich op 12 december 1849 als nieuwe eigenaar op de Bolderbergse Winning vestigen. Het was gouverneur van de provincie Limburg van 29 april 1872 tot 1879 datum van zijn overlijden. Hij is in Bolderberg begraven. Op 22 maart verkochten afstammelingen van de heer J. Bovy de bouwvallige gebouwen met 27 ha verwaarloosde gronden aan de gemeente Zolder. Genoemde goederen, thans kortweg Domein Bovy genoemd, werden door het gemeentebestuur met ingang van 1 juli 1975 in concessie toevertrouwd aan de V.V.V. Heusden-Zolder en sinds 1 januari 1991 onder het zelfstandig beheer van de gemeente.
 

Natuur