Photography portfolio

H.H._Ten-Haagdoornheide (moerasbos)

 

Ten Haagdoornheide (moerasbos)

Je bevindt je hier in de vallei van de Laambeek en de Huttebeek. Deze beken hebben hun brongebied op het droge, zandige Kempisch Plateau. Ze vormen belangrijke levensaders voor dit natte valleitje Afwateringssloten, dijken en sluisje makten vroeger een hooilandbeheer mogelijk in deze streek, waar andere vormen van landbouw weinig resultaat voortbrachten. Om tal van dieren en platen, zoals de gevlekte orchis en de watersnip, te behouden is vandaag het herstel van de waterhuishouding en een goed maaibeheer erg belangrijk. Het moerasbos, ook wel broekbos genoemd, ontstaat door grond-, regen- en beekwater dat niet door de ondoordringbare veenbodem wegkan. Zwarte elzen beheersen het wat sombere aanzicht, maar in de lente is het hier een prachtig kleurenspel van waterplanten. Het onderhoud van dit bos bestaat vooral uit kleinschalig kappen van bomen zodat ze opnieuw kunnen uitschieten (hakhoutbeheer) krijg je plekken met bomen van verschillende leeftijd, waardoor heel wat planten wel ergens hun favoriete plekje vinden. 

 

Natuur