Photography portfolio

Lommelse Sahara

Lommel-Sahara

De Sahara is een uniek gebeid in België van zo'n 200 ha. De onbegroeide , woestijnachtige zandgrond is een industriële activiteiten en verzanding dor de wegkwijnende begroeiing. De afbraak in 1974 van de zinkfabriek en het aanleggen vaneen groene gordel ter bescherming van de omliggende bewoning voorkwamen een verdere uitbreiding. De stad Lommel beschermde een deel van de Sahara als natuurgebied. Langzaamaan begint de natuur hier dan ook te herstellen. Waar de naam "Sahara" vandaan komt, merk je vanzelf na één stap in het gebied. Nochtans bepalen enkele grote waterplassen het zicht op de Sahara. Zij ontstondendoor zandwinning in de jaren'50 en '60. Het zijn precies die grote waterplassen en de combinatie met het ruige zand, die het gebeid grote aantrekkingskracht geven. Bovendien is het zand de thuis geworden van heel wat plant- en diersoorten !

Gladde slang in de Sahara
 
De gladde slang komt in Lommel voor op enkele plaatsen, waaronder de Sahara. Door het verwijderen van een overschot aan berken en dennen werd het leefgebied van de gladde slang vergroot in de Sahara. Bovendien werden verschillende populaties gladde slangen op deze manier opnieuw met elkaar verbonden. De gladde slang is een gevlekte bruine slang van zo'n 75 cm lang. Hij is gelukkig niet giftig.
 
Natuur