Photography portfolio

Maaseik

Maaseik is een stad en gemeente in de Belgische provincie Limburg. Zowel qua oppervlakte als qua inwonertal is Maaseik de achtste gemeente van Limburg. De inwoners van Maaseik worden Maaseikenaars genoemd. 

Hondbossche dijk_Maaseik

Maaseik ligt aan de linkeroever van de rivier de Maas, tegenover het Nederlands-Limburgse dorp Roosteren. De Maas, hier ook wel Grensmaas genoemd, vormt de Belgisch-Nederlandse grens. De gemeente Maaseik maakt deel uit van het Limburgse Maasland, dat bestaat uit de eigenlijke Maasvallei, die ongeveer 4 km breed is, en de aan weerszijden daarvan gelegen Maasterrassen. In de loop der eeuwen is de Maasbedding steeds verder naar het oosten verschoven, waardoor diverse oude meanders in het landschap zijn achtergebleven. Zowel in de huidige als in de voormalige Maasbeddingen vindt men grind, dat hier op grote schaal gedolven wordt, Bij hoog water wordt in de uiterwaarden zand, leem en klei afgezet. Doordat ook kalk afkomstig uit de Ardennen wordt aangevoerd, is de bodem hier erg vruchtbaar.

 
De stad Maaseik ligt op een uitloper van het middenterras van de Maas, waardoor ze relatief veilig is voor overstromingen. De rivierbedding en het middenterras worden van elkaar gescheiden door een steilrand van ongeveer 3 meter hoogte, het Maastalud. Het noordwesten van de gemeente sluit aan op de Vlakte van Bocholt. De bodem is hier relatief onvruchtbaar en drassig, en ontginningen vonden hier veel later plaats dan in het Maasland.
 
Naast de Maas stromen er twee beken door de gemeente, en wel:
De Bosbeek of Oeterbeek, die de as vormt waarlangs de gemeente zich uitstrekt. De Bosbeek stroomt bij Aldeneik in de Maas.
De Zanderbeek of Diepbeek, die ontspringt in de moerassige gebieden tussen Maaseik en Neeroeteren. De Zanderbeek mondt ten zuiden van Maaseik uit in de Maas.
 
Natuur