Photography portfolio

Mettenkoven

Mettekoven is een klein dorp in de Belgische provincie Limburg, en een deelgemeente van de gemeente Heers. Het was een zelfstandige gemeente tot het bij de fusie van 1971 toegevoegd werd aan de gemeente Heers.
Oppervlakte: 217 ha.

Mettenkoven

Mettekoven ligt in de vallei van de Herk, een bijrivier van de Demer, in vochtig Haspengouw, maar reeds dichtbij de grens van het droge Haspengouw. Het gebied is niet zeer heuvelachtig en de grond is nog zeer waterhoudend. Daarom ook is het dorp omringd door populieren, die veel water opslorpen, en door fruitbomen. De nabijheid van het droge Haspengouw is zichtbaar aan de uitgestrekte weiden zonder afsluitingen.
 
Mettenkoven
 
De bodem van Mettekoven bestaat uit een mengsel van kalk-, zand- en leemgrond. Zijn ondergrond is echter leemachtig. Dit geeft aanleiding tot een sterkere erosie en dus tot een meer gegolfd landschap waar weiden en boomgaarden overheersen.
De naam Mettekoven komt van "Martini Curtis" d.w.z. " hoeve van Maarten". Reeds in 1135 werd in de documenten melding gemaakt van de benamming "Mettekoven", die meer beantwoordde aan het dialect dan "Martenshoef", en die direct aan de oorsprong ligt van de huidig benaming.  
 
Twee punten in het dorp verdienen speciaal onze aandacht. Het eerste is het centrum van het dorp en zijn kerk. Het andere bevindt zich aan een uithoek van Mettekoven. Daar staan, niet ver uit elkaar, drie heerlijke Haspengouwse hoeven met hun machtige inrijpoort en vierkant binnenhof. Dit soort hoeven heet "cense wallonne" en is karakteristisch voor Haspengouw,Brabant en Henegouwen. Alle gebouwen zijn rond een binnenhof geschaard, waarrond de hele landbouwbedrijvigheid zich afspeelt. De buitenmuren zijn blind, behalve de opening van de grote inrijpoort. De gebouwen verschillen van grootte naargelang hun bestemming. De schuren en stallen zijn in de lengte gebouwd; het hoofdgebouw is hoger dan de andere en het karrenhuis, waar thans tractoren en werktuigen worden ondergebracht, alsook de varkensstallen, zijn heel wat kleiner.
 
Mettekoven is een welvarend dorp in de Herkvallei. Temidden van bomen staat de stevige, kraaknette kerk. Een dorp waar het de moeite waard is even halt te houden om de prachtige gesloten hoeven van het Haspengouwse type te bekijken en te genieten van de rust die het dorp uitstraalt.
 
 
Natuur